پیشنهاد عکاسی افسردگی کالیفرنیا جوایز اسکار

پیشنهاد: عکاسی افسردگی کالیفرنیا جوایز اسکار اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی هیچ خیانتی بالاتر از نا‌امید کردن مردم نیست / محمد افشانی

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه هیچ خیانتی بالاتر از نا‌امید کردن مردم نیست، تصریح کرد: اگر مدیران شهری به آینده امیدوار باشند، می‌‌‌توانند جهت آ

هیچ خیانتی بالاتر از نا‌امید کردن مردم نیست / محمد افشانی

محمد افشانی: هیچ خیانتی بالاتر از نا امید کردن مردم نیست

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه هیچ خیانتی بالاتر از نا امید کردن مردم نیست، تصریح کرد: اگر مدیران شهری به آینده امیدوار باشند، می توانند جهت آبادانی، عمران و توسعه شهر گام بردارند.

به گزارش ایلنا، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه کاری منطقه ١٧ که بعد از دیدار میدانى از محدوده این منطقه جنوبى پایتخت برگزار شد، تاکید کرد: منطقه ١٧ یکى از مناطق شهیدپرور پایتخت محسوب مى شود که به تنهایى به اندازه بعضى از استان هاى کشور شهید داده است.

هیچ خیانتی بالاتر از نا‌امید کردن مردم نیست / محمد افشانی

سید محمدعلى افشانى با اعلام اینکه مدیران شهرى باید به آینده امیدوار باشند تا بتوانند به مردم خدمت کنند، شهردار منطقه ١٧ را واجد این ویژگى مهم خواند و گفت: آنچه فرد بیمار را از پا درمى آورد، ناامیدی است و آنچه باعث سلامتی و بهبودى او می شود، امیدواری است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشور لازمه فعالیت مدیران امیدواری هست، اظهار داشت: آنهایی که در جهت ناامید ساختن مردم قلم می زنند و قدم برمی دارند، خائن هستند.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه هیچ خیانتی بالاتر از نا‌امید کردن مردم نیست، تصریح کرد: اگر مدیران شهری به آینده امیدوار باشند، می‌‌‌توانند جهت آ

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه هیچ خیانتی بالاتر از نا امید کردن مردم نیست، تصریح کرد: اگر مدیران شهری به آینده امیدوار باشند، می توانند جهت آبادانی، عمران و توسعه شهر گام بردارند.

افشانی با اشاره به اینکه طرحی که قرار است تحت عنوان «طرح نیلوفری» در مسیر حدود ١٠ کیلومترى خط آهن مناطق ١٧ و ١٨ به اجرا درآید، بااهمیت ترین وقت براى آبادى و توسعه و ایجاد تحول در این مناطق هست، خاطرنشان کرد: این طرح مى تواند به یکى از عالی ترین طرح هاى شهرى پایتخت کشور عزیزمان ایران تبدیل شود و از همین فردا به این طرح و سازوکارهاى اجراى آن خواهم پرداخت.

وى با بیان اینکه «طرح نیلوفری» می تواند به طرحی موفق و مثال زدنی تبدیل شود و با اجرای آن سرانه های خدماتی منطقه ترمیم شده است و زیاد کردن یابد، ابراز داشت: در برنامه اى که به شوراى شهر ارائه دادم، ارتقاى شاخص زیست پذیرى با محوریت محلات شهر را مورد تاکید قرار دادم.

هیچ خیانتی بالاتر از نا‌امید کردن مردم نیست / محمد افشانی

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه اساساً محله، محور و پایه برنامه ارائه شده است هست، بیان کرد: از این رو نسبت به در اولویت قرار دادن و سرمایه گذارى در محله هایى که شاخص هاى خدماتى در آنها از اوضاع مطلوبى برخوردار نیست، اقدام خواهد شد.

افشانى با بیان اینکه یکى از این شاخص ها، توسعه مُدهاى متفاوت حمل و نقل عمومى اعم از ریلى و اتوبوسى در محلات شهر به نحوى است که مردم قدرت گزینش داشته باشند، یادآور شد: همچنین توسعه پهنه هاى سبز و ارتقاى سرانه فضاى سبز از جمله شاخص هایى است که در محله هاى محروم باید به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه هیچ خیانتی بالاتر از نا‌امید کردن مردم نیست، تصریح کرد: اگر مدیران شهری به آینده امیدوار باشند، می‌‌‌توانند جهت آ

وى مدیران شهرى را مورد خطاب قرار داد و عنوان کرد: به همه مسئولان شهرى توصیه مى کنم هفته اى یک بار نامه حضرت امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر را مطالعه کنند، چراکه فرمایشات آن حضرت خطاب به مالک یک منشور کامل مدیریتى است.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام اینکه در سال روز شهادت امیر مومنان امام على (ع) قرار داریم، گفت: فقط نباید با احساسمان حضرت على (ع) را بپذیریم و پیرو آن حضرت باشیم، بلکه باید با شناختمان نسبت به آن حضرت و عدالتى که در واکنش‌ها با مردم داشتند، ایشان را بشناسیم و الگوى خود قرار دهیم.

هیچ خیانتی بالاتر از نا‌امید کردن مردم نیست / محمد افشانی

افشانی در آخر با تاکید بر اینکه به تأسى از نامه حضرت على (ع) به مالک، نسبت به اعزام بازرسان مخفى به مناطق و بررسى عملکرد و نحوه برخورد مدیران و کارکنان شهردارى پایتخت کشور عزیزمان ایران با شهروندان اقدام خواهم کرد، اظهار داشت: از منطقه ١٧ خوشحال برمى گردم، آیا که احساس مى کنم مسئولان این منطقه با شوق و ذوق، دنبال انجام کار مردم و توسعه منطقه هستند.

وی در جریان دیدار از منطقه ١٧ تصریح کرد: این مهم مورد تاکید رییس جمهور است و براساس دستور ایشان، همه دستگاه هاى اجرایى و وزارتخانه ها مکلف هستند، خدمات مورد نیاز را به این منظور ارائه کنند.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه بر این اساس، شهردارى پایتخت کشور عزیزمان ایران و وزارت راه و شهرسازى نیز موظف هستند در جهت بازآفرینى بافت هاى ناکارآمد شهرى گام هاى اساسى بر دارند، خاطرنشان کرد: تسهیلگرى در تملک واحدهاى مسکونى بافت هاى ناکارآمد و نوسازى آنها با نشانه تبدیل بافت هاى فرسوده و ناایمن به بافت هاى کارآمد و مقاوم را در دستورکار داریم.

افشانی با بیان اینکه فرآیند بازآفرینى محدود به نوسازى املاک فرسوده نیست بلکه به این منظور نوسازى محله اى پایدار نشانه گذارى شده است هست، ابراز داشت: مسیر حدود ١٠ کیلومترى خط آهن در دل مناطق ١٧ و ١٨ وقت خوبى است تا با استفاده از آن، نسبت به نوسازى بافت فرسوده اطراف این مسیر و ایجاد فضاى سبز و مجموعه هاى تفریحى و فرهنگى و احیاى این بافت ناکارآمد به عنوان اولویت اول کارها مناطق ١٧ و ١٨ اقدام کنیم.

گفتنى هست؛ شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در این دیدار از بافت فرسوده سطح منطقه، پروژه تجمیع املاک فرسوده، مسیر راه آهن موسوم به محور نیلوفرى، پارک آموزش ترافیک منطقه، مجموعه دارالشهداء و مقبره الشهداء دیدار کرد.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs