پیشنهاد عکاسی افسردگی کالیفرنیا جوایز اسکار

پیشنهاد: عکاسی افسردگی کالیفرنیا جوایز اسکار اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی شرایط از بین بردن دلار از مبادلات تجاری کشور عزیزمان ایران و ترکیه

طبق توافقات اخیر بین مسئولان کشور عزیزمان ایران و ترکیه، شرایط از بین بردن ارزهای مرسوم به خاص دلار از مبادلات تجاری دو کشور فراهم شد. 

شرایط از بین بردن دلار از مبادلات تجاری کشور عزیزمان ایران و ترکیه

شرایط از بین بردن دلار از مبادلات تجاری کشور عزیزمان ایران و ترکیه

عبارات مهم : ایران

طبق توافقات اخیر بین مسئولان کشور عزیزمان ایران و ترکیه، شرایط از بین بردن ارزهای مرسوم به خاص دلار از مبادلات تجاری دو کشور فراهم شد.

بر این اساس به میزان پنج میلیارد لیر و معادل آن به ریال در اختیار بانک های عامل دو طرف قرار گرفته تا جهت گشایش اعتبار اسنادی به نفع تجار با سررسید پرداخت یک ساله مورد استفاده قرار گیرد. به عبارتی تجار می توانند طبق این شرایط به جای از ارزهای دلار و یورو از ارزهای محلی در مبادلات خود استفاده کنند.

شرایط از بین بردن دلار از مبادلات تجاری کشور عزیزمان ایران و ترکیه

به گزارش ایسنا، طی هفته های اخیر مذاکرات جدی تری بین مسئولان ایرانی و ترکیه به منظور از بین بردن دلار از مبادلات تجاری دو طرف و کاربرد ارزهای محلی صورت گرفت؛ به طوری که چندی پیش با سفر اردوغان – مدیر جمهور ترکیه – به کشور عزیزمان ایران مذاکراتی در این باره انجام و در ادامه با سفر مدیر کل بانک مرکزی به این کشور توافقات دیگری در این باره انجام شد؛ به گونه ای که در آن بر سوآپ دوجانبه ریال کشور عزیزمان ایران و لیر ترکیه تاکید شده است بود. بر اساس این تفاهم ریال کشور عزیزمان ایران و لیر ترکیه به سهولت قابل تبدیل به یکدیگر خواهند بود.

این در حالی است که در جریان سفر اخیر معاون اول مدیر جمهور کشور عزیزمان ایران به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست وزیر ترکیه سند نهایی در خصوص عنوان سوآپ دوجانبه ریال و لیر با حضور ولی الله سیف امضا شد.

طبق توافقات اخیر بین مسئولان کشور عزیزمان ایران و ترکیه، شرایط از بین بردن ارزهای مرسوم به خاص دلار از مبادلات تجاری دو کشور فراهم شد. 

بر اساس توافق شکل گرفته طرفین اعتباری می توانند به میزان پنج میلیارد لیر و معادل آن به ریال کشور عزیزمان ایران در اختیار بانک های عامل دو کشور جهت یکدیگر تخفیف داده و به منظور گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو طرف با سررسید پرداخت یک ساله مورد استفاده قرار دهند.

طبق این موافقت نامه که با نشانه تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور جهت تامین مالی تجارت و سرمایه گذاری مستقیم انجام شده، ریال کشور عزیزمان ایران و لیر ترکیه به آسانی توانایی تبدیل یکدیگر را خواهند داشت. این اقدام در مجموع به کم کردن هزینه های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی جهت تجار هر دو طرف بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط از جمله دلار و یورو خواهد بود.

توافق جهت استفاده های از ارزهای محلی به گونه ای تاکید بر انعقاد قراردادهای پیمان پولی دوجانبه است.

شرایط از بین بردن دلار از مبادلات تجاری کشور عزیزمان ایران و ترکیه

پیمانهای پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است که بر اساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پول های محلی انجام می شود به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدأ و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود.

واژه های کلیدی: ایران | ترکیه | ایرانی | استفاده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs