پیشنهاد عکاسی افسردگی کالیفرنیا جوایز اسکار

پیشنهاد: عکاسی افسردگی کالیفرنیا جوایز اسکار اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی باکابینه تحمیلی اعتماد مردم نسبت به روحانی کم خواهد شد/ وزرا جهت تحقق شعارهای

در دوران احمدی نژاد در حالیکه وعده‌هایش به شدت شعارهای روحانی در مورد “حضور زنان در مدیریت” نبود وزیر زن داشته‌ایم. 

باکابینه تحمیلی اعتماد مردم نسبت به روحانی کم خواهد شد/ وزرا جهت تحقق شعارهای

ابطحی: باکابینه تحمیلی اعتماد مردم نسبت به روحانی کم خواهد شد/ وزرا جهت تحقق شعارهای انتخاباتی روحانی گزینش شوند

عبارات مهم : مدیریت

در دوران احمدی نژاد در حالیکه وعده هایش به شدت شعارهای روحانی در مورد “حضور زنان در مدیریت” نبود وزیر زن داشته ایم.

محمد علی ابطحی معاون پارلمانی دولت اصلاحات راجع به کابینه دوازدهم گفت: وزیر زن و اهل سنت در کابینه وجود ندارد. در دوران آقای احمدی نژاد در حالی که وعده هایش به شدت شعارهای آقای روحانی در مورد “حضور زنان در مدیریت” نبود؛ وزیر زن داشته ایم.

باکابینه تحمیلی اعتماد مردم نسبت به روحانی کم خواهد شد/ وزرا جهت تحقق شعارهای

عضو مجمع روحانیون مبارز در گفت وگو با “عصر ایران” ادامه داد: طبیعتا مشخص است که کابینه دچار تغییرات زیادی می شود و امیدوارم که کابینه ای معرفی شود که خود اعضای آن در چارچوب شعارهای آقای روحانی باشند. ما اصلاح طلبان هیچ کدام اهل سهم خواهی نیستند ولی آقای روحانی باید به یک توصیه توجه کند که ایشان بر اساس چه شعار هایی گزینش شده است است و در دوران انتخابات به چه موضوعاتی در شعارهایشان اشاره کرده اند. بنابراین حداقل توقع این هست؛ کسانی جهت کابینه گزینش شوند که به این شعارها اعتقاد داشته باشند و آنها را اجرایی کنند.

وی ادامه داد: در غیر این صورت آقای روحانی از چشم مردم خواهند افتاد و اعتماد مردم نسبت به کابینه کم خواهد شد و من فکر نمی کنم آقای روحانی چنین چیزی را دوست داشته باشد. به همین علت خواست ما این است کسانی گزینش شوند که بتوانند؛ “شعارهای خوب آقای روحانی در وقت انتخابات را اجرایی کنند”.

در دوران احمدی نژاد در حالیکه وعده‌هایش به شدت شعارهای روحانی در مورد “حضور زنان در مدیریت” نبود وزیر زن داشته‌ایم. 

ابطحی در خصوص مجبور شدن فشار بر روی مدیر جمهور در خصوص چینش کابینه هم خاطرنشان کرد: طبیعتا آدم ها و جناح های متفاوت حرف هایی در این راستا می زنند عنوان تعجب برانگیز فشاری است که از سوی جبهه اصول گرایی وارد می شود. اصولگرایانی که هر کاری علیه آقای روحانی در وقت انتخابات کردند بیش از همه توقع دارند و صحبت می کنند. من اعتقاد دارم که فشار جهت تعیین کابینه عنوان زیاد مهمی نیست بلکه مهم انتظاری است که؛ “وزرایی جهت تحقق شعارهای انتخاباتی آقای روحانی گزینش شوند”.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: ما اعتقاد نداریم که از بیرون فشاری جهت شعارها وجود داشته است و در نتیجه توقع داریم تعهدی که اقای روحانی به مردم داشته و تعهدی که مردم جهت آن تلاش کردند پابرجا بماند و کسانی به کابینه بیایند که این تعهد و شعارها را اجرا کنند. بنابراین ما باید شاهد کابینه ای باشیم که هر کدام از اعضای آن یک روحانی کوچکتر هستند و در نوع خودشان این شعارها اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه: متاسفانه بنابر اطلاعاتی که ما داریم وزیر زن و وزیر غیر شیعی در کابینه وجود ندارد و امیدواریم که این اطلاعات درست نباشد افزود: کشور عزیزمان ایران یک مجموعه رنگارنگی است که همه باید در مدیریت آن شریک باشند. وزیر زن هم جهت نخستین بار نیست که در صورت محقق شدن آن اتفاق عجیبی بیفتد، به هر حال ما در دوران آقای احمدی نژاد وزیر زن داشته ایم که مجلس هم با اینکه اصول گرا بود به این وزیر رای دادند، این درحالی بود که آنها شعارهایی به شدت آقای روحانی در مورد “حضور زنان در مدیریت” نداده بودند.

باکابینه تحمیلی اعتماد مردم نسبت به روحانی کم خواهد شد/ وزرا جهت تحقق شعارهای

ابطحی در آخر تاکید کرد: بنابراین مطالبه وزیر زن و یا وزیر اهل سنت خواسته عادی جهت اداره یک جامعه است و اگر چنین نباشد مدیریت جامعه نماینده ای جهت کابینه ندارد، یعنی در این حالت بخش های بزرگی از جامعه نماینده ای در کابینه دولت ندارند و بر اساس اطلاعاتی که من دارم متاسفانه چنین اتفاقی خواهد افتاد.

واژه های کلیدی: مدیریت | مدیریت | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs