پیشنهاد عکاسی افسردگی کالیفرنیا جوایز اسکار

پیشنهاد: عکاسی افسردگی کالیفرنیا جوایز اسکار اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه قوه قضائیه در احکام دانشجویان اغتشاش‌های دی‌ماه با رأفت خاصی تجدیدنظر کند / زاهدی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس با اشاره به احکام صادره از سوی قوه قضائیه در مورد دانشجویانی که در جریان حوادث دی ماه دستگیر شده است بودند گفت: بهتر است قوه

قوه قضائیه در احکام دانشجویان اغتشاش‌های دی‌ماه با رأفت خاصی تجدیدنظر کند / زاهدی

زاهدی: قوه قضائیه در احکام دانشجویان اغتشاش های دی ماه با رأفت خاصی تجدیدنظر کند

عبارات مهم : آموزش

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس با اشاره به احکام صادره از سوی قوه قضائیه در مورد دانشجویانی که در جریان حوادث دی ماه دستگیر شده است بودند گفت: بهتر است قوه قضائیه در احکام صادره تجدید نظر کند.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی زاهدی مدیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به صدور این احکام از سوی قوه قضائیه، گفت: بهتر است قوه قضائیه در احکام صادره جهت این دانشجویان تجدیدنظر کند.

وی با تاکید بر اینکه انتظار داریم قوه قضائیه رأفت خاصی در برخورد با دانشجویان داشته باشد، افزود: دانشجویان گاهی دچار احساسات می شوند نباید هزینه را جهت آنها سنگین کنیم، امیدواریم در تجدیدنظر، احکام تعدیل شود.

قوه قضائیه در احکام دانشجویان اغتشاش‌های دی‌ماه با رأفت خاصی تجدیدنظر کند / زاهدی

واژه های کلیدی: آموزش | تحقیقات | کمیسیون | دانشجویان | قوه قضائیه | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs